پرینت

Stretch modifier

on . زیر مجموعه : Modifires

این مدیفایر برای کشیدن و یا فشرده کردن یک آبجکت به کار می رود . می توانید با تغییر گیزمو یا مرکز مدیفایر , اثر آن بر شکل را تغییر دهید .

 1

پارامترها

2
Stretch
: میزان کشیدگی یا فشرده گی جسم را در راستای سه محور مشخص می کند . مقادیر مثبت باعث کشیده گی و مفادیر منفی باعث فشرده گی آبجکت می شوند.

3

Amplify : براي تقويت ميزان فشار از سمت Gizmo به آبجکت . مقادیر مثبت اثر آن را تشدید و مقادیر منفی آثر آن را کاهش می دهند .

4

Stretch Axis group : انتخاب محوری که در راستای آن تاثیرات مدیفایر بر آبجکت اعمال می شود .

5

Limit Effect : با فعال کردن این گزینه و تعیین حد بالایی و پایینی , تغییرات صرفا در بین این دو مرز اعمال خواهد شد . مرزهای انتخابی براساس فاصله از نقطه ی مرکزی شکل تعیین می شود .

7       6

Upper Limit : تعیین مرز بالایی .

Lower Limit : تعیین مرز پایینی .

 

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

0
محدودیت در نوع پسوند فایل پسوند های مجاز عبارتند از: bmp, doc, gif, jpg, jpeg, pdf, png, ppt, rar, txt, , zip 0 / 3